KRAMFORS KOMMUNVAPEN

i tolkning av Carl Anders Breitholtz

 

Blasonering: I fält av silver en blå, genomgående bro i ett spann och däröver en blå fläkt kråka,

med beväring av guld, därest dylik skall komma till användning.

English: The coat of arms of the municipality of Kramfors, Sweden.