Våben: ætten Forsberg-Gillving

Blasonering (dansk): skjold, i rødt felt en af to bølgeskurer dannende bjælke af guld med overliggende en af to bølgeskurer dannende blå bjælke. I skjoldets øvre felt en fuglevinge af guld med svingfjerene opad mod sinister og i dets nedre felt et trebjerg af guld. Over skjoldet en åben hjelm med hjelmfigur, bestående af en ur en laurbærkrans af guld opvoksende rød grif med udbredte vinge, dekster klo holdende en med bladet pælvis stillet åre med et overliggende kors af en fjerpenne og et sværd, og sinister klo holdende en opslaget bog, alt i sølv med bevæbning af guld. Hjelmklæde i rød og blå, med foder af guld. Motto: Sapientia ex cognitione et experimento

Om bakgrunden till vapnet - se: dr Forsberg-Gillving's blogg för den 15 nov 2011  och för den 18 dec 2011

The arms of the Forsberg-Gillving family

Carl Anders Breitholtz pinxit MMXI