LACKSIGILL

Design: Carl Anders Breitholtz

Texten runt vapenskölden är i uncialskrift i latiniserad form, där S' står för Sigillum. Konstnären har inspirerats av sigill från 1200-talet.  

Med en tuschteckning som förlaga kan en juvelerare gravera in en bild som denna i en platta av silver eller annan metall, som fästs vid ett handtag av samma metall eller av trä. Genom att pressa sigillstampen i upphettad lack, som droppats på ett papper/pergament eller ett kuvert återges bilden i lacken. Eftersom sigillavtrycket blir spegelvänt måste bilden på sigillstampen vara spegelvänd för att bli rättvänd i avtrycket. 

Metoden att försluta brev eller underteckna viktiga handlingar med sigillavtryck i lack var den dominerande under medeltiden och fram till industrialismens genombrott under andra hälften av 1800-talet. I vår digitaliserade tid har som bekant andra sätt tagit över funktionen att bekräfta brevskrivarens eller undertecknarens identitet. 

Att nytillverka och använda lacksigill kan därför tyckas vara en nostalgisk handling, men det förekommer faktiskt än i dag att betyg, testamenten eller andra viktiga handlingar förseglas med hjälp av utfärdarens namnteckning och sigill, medeltida såväl som nyskapade.