Creative Heraldry                                                                                                                                                            HERALDISK ATELJÉ            info@creativeheraldry.com                                                                                                    

  ENTRÉ   MENY      OM HERALDIK   ARBETEN FRÅN ATELJÉN    GALLERI    APPLIKATIONER    SERVICE    KONTAKT

En liten självbiografi

Mitt intresse för heraldik vaknade tidigt, men det var först efter en nordisk konferens om heraldik i danska Hillerød 2007 som  jag började utöva den heraldiska konstarten mer medvetet. Att ge uttryck för idéer och koncept genom form, färg och symboler är något speciellt, särskilt som resultaten av de heraldiska vedermödorna med skicklighet och litet tur kan bli mycket njutbara för ögat. Heraldiska bilder från fordom ger syn för sägen. Heraldiskt skapande innebär dessutom i viss mening forskning och problemlösning, något som stimulerar mig än mer. Några prov på mina alster - vanligen i gouache på akvarellpapper, ibland på pergament - visas här på denna nya hemsida.

Konst och bild är även det ett gammalt intresse, nästan lika gammalt som jag själv. I början av 80-talet studerade jag konstvetenskap och estetik vid Uppsala universitet, drev studierna på deltid under tre år, tog nittio poäng och tänkte doktorera, men fick av olika anledningar ge upp de planerna. Jag har emellertid engagerat mig på fritiden i flera år som konstkritiker och skribent. Dessutom har jag tecknat och målat oavbrutet, framförallt akvarell men också akryl och andra tekniker. Motiven är kanske mest föreställande som studier av människor och miljöer, porträtt osv, bilder som jag dessemellan visar på utställningar.                                 

För den händelse någon undrar kan jag nämna att jag är gift och har två barn, som numera är vuxna och bosatta utomlands. Min varma känsla för familj och släkt har resulterat i två böcker, Ätten Breitholtz, del I - II, som gavs ut 1998 resp. 2010. Den första delen har underrubriken Från Hansatid till stormaktstid (148 sidor), den andra delen En släkthistoria genom sju sekler (512 sidor). Utöver personhistoria innehåller båda böckerna även något för den heraldikintresserade. För beställningar v.g. kontakta undertecknad eller Släktföreningen Breitholtz . Jag är också författaren till bl.a. vapenmonografin Breitholtz vapen (Heraldisk Tidskrift  oktober 1987) och till en artikel om heraldik i USA och Canada (Vapenbilden nr 78 maj 2009).  

Det finns många föreningar för heraldikintresserade. Jag är själv medlem i Societas Heraldica Scandinavica i Köpenhamn, som ger ut Heraldisk Tidskrift, och Svenska Heraldiska Föreningen, som ger ut Vapenbilden, och är invald i Heraldiska Samfundet, de båda sistnämnda med Stockholm som bas.        

Vad gjorde jag då innan heraldiken fångade mitt intresse? Min första bragd, rättare sagt min moders, var att bli född. Det ägde rum dagen före dagen D. Förutseende sparade mina föräldrar Svenska Dagbladet från den dagen med Churchill och Eisenhower på första sidan. På tredje sidan finns en liten annons om att jag hade kommit till världen. Platsen var inte Normandie utan betydligt fridsammare Umeå, där min pappa då var biträdande överjägmästare i Domänverket och mamma kartriterska, med tiden fyrabarnsmor. Snabbare än jag anat växte jag upp, tog studenten och var plötsligt fil kand i ekonomi vid Stockholms universitet. Det var så långt tillbaka i historien som 1971. Därefter gick vägen till näringslivet, där jag arbetat i drygt två decennier. Som civilekonom blev ekonomisk planering och uppföljning mitt specialområde, bland annat i  Storbritannien som ekonomichef för ett svenskt koncernbolag i stålbranschen. Därefter som redovisningschef i en underkoncern för de nordiska bolagen inom amerikanska Franklin Mint Corporation. I näringslivet har jag även varit med om att avveckla företag, genomföra ackord, starta, värdera, köpa och rekonstruera företag, driva förbi break-even, förhandla och sälja dem. Det var erfarenheter som vidgade vyerna. Som repatrierad till Sverige följde en längre sejour vid Skatteverket, där jag som revisor i Skåne län och avdelningsdirektör i Uppsala bland annat fick tillfälle att komplettera min kompetens med skattejuridikens teori och praxis. Men den fria företagsamheten lockade och därför startade jag eget bolag, nu som leverantör av bildprodukter och böcker till större museer och bokhandeln i de skandinaviska länderna, ett bolag jag drev till den dag då heraldiken tog vid.   

Carl Anders Breitholtz       

anders@creativeheraldry.com

                                                                                                                                                                                      

  ÅTER KONTAKT