Fullständigt vapen

hugget i trä (lind), höjd c:a 40 cm, av träbildhuggaren Carsten Nilsson. Här omålat.

 Coat of arms

cut in wood (limetree), height 40 cms, by the Swedish sculptor Carsten Nilsson. Here unpainted.