Flag

based on a logotype (below) for a building company, designed by C A Breitholtz. Printed on cotton cloth. 

                                                    

Flagga

baserad på en logotyp (nedan) för ett fastighetsbolag, framtagen av C A Breitholtz. Tryckt på flaggduk av bomull.