Självhäftande dekaler av vinyl                                                                                                                                                                           

rektangulära eller formskurna (bilden längst t.h.). Litet format som på bilderna ovan upp till 100 cm. Vinyldekalerna är lämpliga för inomhusbruk och efter särskild ytbehandling även för utomhusbruk. Kan användas till skyltar, reklam, bilar, som ägarmärken på lap-tops etc. 

 

Self-adhesive marks                                                                                                                                                                                                   made of vinyl, rectangular or form-cut, with or wíthout text. Sizes from small up to large. For indoor purposes and with special coating also suitable outdoors. For streamers, advertising, on cars, bikes, lap-tops etc.