Book-plate, based on the shield of the Breitholtz family  

Designed by Carl Anders Breitholtz 2009, referring to the legend of the virgin and the unicorn. The silhouette is of the Estonian castle and city of Revalia/Tallinn, the home of the Breitholtz (Breetholt) family from abt 1390 to 1710. Bibliotheca Breitholtziana refers to the family's archives at the Royal Library, Stockholm. 

Ex Libris, baserad på ätten Breitholtz vapensköld

Formgivning 2009 av Carl Anders Breitholtz. Bibliotheca Breitholtziana syftar på ätten Breitholtz släktarkiv i Kungliga Biblioteket, Stockholm. Bilden alluderar till legenden om den vilda enhörningen, som endast kan tämjas av den rena jungfrun, som naturligtvis avser jungfru Maria. Bilden i bakgrunden är en silhouette av slottet och staden Reval/Tallinn, ättens viktigaste hemort från 1300-talets slut till 1700-talets början.